logo-3

خرید وپرداخت آنلاین ارزی گروه سفته

  پرداخت ارزی هزینه ثبت نام کنفرانس ها, ژورنال ها, آزمون های بین المللی ,دانشگاهها ,سفارتخانه ها و شرکتهای خارجی

رزرواسیون آنلاین پرواز ,هتل و قطارهای خارجی وخریدهای آنلاین ارزی - ارائه ویزا کارت و مستر کارت فیزیکی و مجازی

 

شماره حساب ها

 

شماره حساب ها: کلیه حسابها بنام علیرضا منصوری

  •      کلیه واریزی ها باید پس از پرداخت توسط شرکت تایید شوند و ارسال مدارک لازم به شرح ذیل لازم است.
  •       در صورت پرداخت بانکی ,ارسال اسکن فیش واریزی واسکن کارت ملی واریز کننده الزامی است.
  •       در صورت پرداخت کارت به کارت , ارسال اسکن کارت بانکی و کارت ملی واریز کننده الزامی است.

Bank account2018